Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit is voor De Kroost een sleutelbegrip. Kwaliteit van leven, kwaliteit van de omgeving, kwaliteit in de relaties met de kinderen, kwaliteit in wat wij aanbieden.

De Kroost is een stichting zonder winstoogmerk en stelt de kwaliteit centraal. We willen financieel gezond zijn maar kwaliteit in kinderopvang inspireert ons steeds weer om wegen en middelen te vinden die net dat beetje en soms heel veel extra betekenen.

Eens per jaar vindt er een visitatie en rapportage plaats van de GGD. Hier vindt u de Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kroost.

Zij kijken over onze schouder mee en wij stellen de objectieve blik op ons werk op prijs. Zo behouden wij een open blik omtrent de veiligheid en gezondheid van de kinderen binnen ons kinderdagverblijf.

De meldcode kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag kunt u vinden via onderstaande link:

Protocol kindermishandeling De Kroost

De algemene voorwaarden voor kinderopvang en dagopvang kunt u vinden via onderstaande link:

algemene voorwaarden voor kinderopvang dagopvang en buitenschoolse opvang 2017

in-de-tuin