Oudercommissie

Kinderdagverblijf De Kroost heeft een betrokken Oudercommissie van minimaal 3 en maximaal 7 leden. Zij behartigen de belangen van kinderen en ouders en adviseren over onder meer het pedagogisch klimaat en de pedagogische werkwijze in de groepen, veiligheid en gezondheid en beleidsmatige zaken die invloed hebben op ouders en kinderen bij De Kroost.

Bevoegdheden, samenstelling, benoeming en verkiezing van de Oudercommissie zijn vastgelegd in het reglement Oudercommissie.

Bij geschillen met De Kroost kan de Oudercommissie terecht bij de Geschillencommissie:

https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/onderwerpen/overzicht/kinderopvang/

Ouders kunnen bij de Oudercommissie terecht voor vragen en opmerkingen. In de entree bij de Elfenkinderen hangt een brievenbus van de Oudercommissie en zij zijn ook bereikbaar via oudercommissie@dekroost.nl

T-foto-boerderij-de-kroost-29-09-2005-009