Openingstijden en tarieven

De Kroost is gedurende 51 weken per jaar van maandag tot vrijdag tussen 7.45 tot 18.00 uur (10,15 uur per dag) geopend. Naast de vaste feestdagen is De Kroost 5 dagen gesloten.

Deze 5 dagen worden in overleg met de Oudercommissie gekozen.

Naast dat De Kroost gesloten is op de algemeen erkende feestdagen, worden er samen met de Oudercommissie nog 5 dagen per jaar gekozen waarop De Kroost gesloten is. De dagen zijn in het oranje aangegeven.  Deze zijn zo veel mogelijk verdeeld over de 5 werkdagen in een week.

Tarieven

Het uurtarief vanaf 1 juni 2018 is vastgesteld op € 8,09.

Kinderdagverblijf De Kroost is een stichting zonder winstoogmerk. De uurprijs is een balans tussen kostendekkend zijn en betaalbaar zijn voor zoveel mogelijk ouders. Het uurtarief bij kinderdagverblijf De Kroost is voor 2017 € 7,74. Daarmee is De Kroost niet het goedkoopste kinderdagverblijf en dat is ook niet ons streven. We bieden kwaliteit in de kinderopvang en hebben daar onze uurprijs op afgestemd. De kosten voor ons kinderdagverblijf ziet u in onderstaande tabel.

2017
uurtarief € 7,74
maandbedrag 1 dagen p.w. 7.45 - 18.00 € 337,17
maandbedrag 2 dagen p.w. 7.45 - 18.00 € 674,34
maandbedrag 3 dagen p.w. 7.45 - 18.00 € 1011,51

Bij www.toeslagen.nl kunt u berekenen hoeveel u via de belastingdienst een bijdrage kunt krijgen in de kosten voor de kinderopvang. Deze bijdrage heet kinderopvangtoeslag en is afhankelijk van uw toetsingsinkomen. Voor de berekening heeft u van de kinderopvangorganisatie de volgende gegevens nodig:

  • uurprijs  € 7,74 (2017) / uurprijs € 8,09 (2018)
  • aantal opvanguren per jaar:
    1 dag 2 dagen 3 dagen
    522.75 uur 1045.50 uur 1568.25 uur

Alle officiële kinderdagverblijven zijn landelijke geregistreerd bij ‘Landelijk Register Kinderopvang’. De registratie is een voorwaarde voor de Belastingdienst om een deel van de kosten te vergoeden.

Het nummer van kinderdagverblijf De Kroost bij het Landelijk Register Kinderopvang is 55 25 38 528. Dit heeft u nodig bij het aanvragen of wijzigen van de kinderopvangtoeslag.

logo_bk_liggend_def