Antroposofisch mens- en wereldbeeld

De basis van onze pedagogie is het antroposofisch mens- en wereldbeeld dat werd ontwikkeld door Rudolf Steiner begin 20e eeuw. In deze visie bestaat de mens uit lichaam, ziel en geest, die zich fase-gewijs een leven lang blijven ontwikkelen.

Naast de zichtbare aardse wereld gaan we uit van een geestelijke wereld waar we vandaan komen en na onze dood weer terugkeren. De ontwikkeling van een individueel mens hangt samen met die van de gehele mensheid en de aarde.

Een kind is geen onbeschreven blad, maar iemand die ergens vandaan komt en op weg is ergens naartoe. Iemand die hier niet toevallig is, maar met bepaalde voornemens is gekomen. Wat het kind de wereld te bieden heeft en wat het nog wil leren is in aanleg al aanwezig. Pedagogisch medewerkers zorgen in de kinderopvang voor goede omstandigheden zodat wat in aanleg aanwezig is later echt te voorschijn kan komen.

Vanuit de antroposofie is (naast vele andere gebieden) op pedagogisch gebied veel ontwikkeld. Deze inzichten liggen ten grondslag aan onze pedagogische visie op kinderopvang. Hieronder wordt dit nader toegelicht.

blokken-soppen (1)