Vertrouwen

Kinderen krijgen in deze pedagogische benadering vertrouwen mee in zichzelf omdat hun eigenheid gerespecteerd wordt. De manier waarop zij zich ontwikkelen zien we als uiting van hun eigen weg, ook als die een opgave is. Dit in tegenstelling tot de tendens om kinderen langs de lat van gemiddelde normaalwaarden te leggen en wat daarvan afwijkt al vrij snel te problematiseren. In onze optiek moet het kind zelf de norm zijn. Bij het observeren van de kinderen zijn we wel alert. Als het kind een hulpvraag heeft, kijken we naar wat het kind nodig heeft. Kinderen krijgen vertrouwen in de wereld mee doordat zij zich verbonden kunnen voelen met hun omgeving en de tijd, waarvoor in onze kinderopvang veel aandacht is.

Hoge kwaliteit in verzorging en aandacht

De hoge kwaliteit van onze kinderopvang stoelt op de grote zorg en aandacht van pedagogisch medewerkers voor de kinderen, de fysieke ruimte en in de manier waarop zij de dingen doen. Dit kan tot stand gebracht worden door mensen die geïnspireerd – met hart en ziel – werken. Die inspiratie krijgen onze pedagogisch medewerkers mede door zich te verdiepen in de antroposofie en de pedagogie van Rudolf Steiner. Organisaties die deze vorm van kinderopvang bieden zijn zich daarvan bewust en vatten het personeelsbeleid op als een taak waarin de persoonlijke  ontwikkeling en pedagogische verdieping van medewerkers aandacht verdient.

In onze kinderopvang willen we bijdragen aan een gezonde basis, zodat een kind later zijn weg in het leven kan vinden.

grote-herfstbladeren