Ouderavonden

Eén keer per jaar wordt er door de pedagogisch medewerkers een ouderavond georganiseerd. Tijdens deze avond vertellen de pedagogisch medewerkers over het werk met de kinderen en wordt er iets verteld over het jaarfeest wat gaat komen. Daarnaast worden er jaarlijks oudergesprekken gehouden over hun kind en over de opvang op de groep.

Als ouders naast deze contactmomenten behoefte hebben aan een gesprek met de pedagogisch medewerkers, kan dit altijd worden aangevraagd. De gesprekken vinden meestal op een avond plaats.

blokken-soppen (2)