Werken bij De Kroost

De Kroost heeft een hecht team met gekwalificeerde en betrokken medewerkers. De pedagogische doelstelling van De Kroost staat centraal in het werk met de kinderen. De liefdevolle relatie met ieder kind zorgt voor een veilige en vertrouwde opvang.

Elk kind is uniek en vraagt dus om gezien te worden. Dit vereist pedagogische kennis en inzet om steeds te zoeken naar de juiste aanpak en eigen houding.

Dit vragen we van pedagogische medewerkers en dit is ook wat pedagogische medewerkers bij De Kroost zelf nastreven. Tijdens het werk en bij vergaderingen en studiebijeenkomsten zoeken we met elkaar naar mogelijkheden om onszelf te scholen en om tot inzichten te komen zodat we in het werk met kinderen het beste uit onszelf kunnen halen.

Gediplomeerd zijn is startbekwaam zijn. Elke dag is een begin voor nieuwe ervaringen en een verrijking van nieuwe kennis. Deze inzet en betrokkenheid vragen wij van nieuwe medewerkers.

Pedagogisch medewerkers werken 2 of 3 dagen. Dit zijn vaste dagencombinaties. Wij doen dit om kinderen en ouders zo veel mogelijk vaste gezichten in de opvang te geven. Deze dagencombinaties zijn:

Maandag-dinsdag-donderdag

Maandag-woensdag-vrijdag

Woensdag-vrijdag

Dinsdag-donderdag

Gemiddeld 80% van de kinderen heeft een dagencombinatie gekozen waarbij zij steeds 1 pedagogisch medewerker als vast gezicht hebben. Dit heeft ook een voordeel voor de pedagogisch medewerkers omdat zij dus veel vaste kinderen in hun groep hebben, krijgen zij ook een hechte band met deze kinderen.

Bent u geïnteresseerd? Dan nodigen we u graag uit om te reageren als wij een vacature hebben.

Bl-IMG_3227