Ontstaansgeschiedenis

Rond 1993 ontstond bij een groep ouders de vraag naar kinderopvang op antroposofische basis. Zij zochten een kinderdagverblijf dat aandacht besteedde aan zaken die zij belangrijk vonden in de opvoeding. Het ging hun niet alleen om opvang, zij wilden een plek waar hun kind in een rustige, liefdevolle en zorgzame omgeving zich kon ontwikkelen.

Een klein groepje mensen ging hiermee aan de slag en er werd gezocht naar een geschikte locatie. Toen éénmaal boerderij De Kroost was gevonden, kwam het initiatief in een stroomversnelling.

In 1995 opende kinderdagverblijf De Kroost, met één babygroep en één peutergroep zijn deuren en de eerste kinderen werden door de enthousiaste pedagogisch medewerkers welkom geheten.

De beginjaren waren echte pioniersjaren; men zocht naar antwoorden op vragen als: hoe bied je kinderopvang die goed is voor kinderen en waar moet de pedagogische werkwijze aan voldoen. Er ontwikkelde zich gaandeweg een duidelijke pedagogische visie.

De Kroost kreeg positieve bekendheid en de wachtlijst groeide waardoor veel kinderen niet geplaatst konden worden. Gelukkig ontstond in 2004 de mogelijkheid om in de andere vleugel van de boerderij een tweede peutergroep te beginnen.

Het team werd groter, de organisatie groeide en het was nodig om te professionaliseren. Sinds 2005 is een goede organisatiestructuur neergezet, visie en werkwijze zijn vastgelegd in beleid en protocollen en in de groepen wordt gelukkig nog steeds met veel aandacht, liefde en zorg gewerkt.

Vanaf juli 2009 zijn twee nieuwe groepen gestart: een nieuwe babygroep en een nieuwe peutergroep.

Inmiddels (juni 2015) is besloten om één van de peutergroepen in te richten als een dreumesgroep, om beter tegemoet te kunnen komen aan de specifieke behoeften die kinderen in deze leeftijdsgroep (1,5 tot 2,5 jaar) hebben met betrekking tot zowel nieuwe uitdagingen als de rust en geborgenheid die nog zo belangrijk is.  Op deze manier kunnen wij een nog breder, weloverwogen pakket aan opvangmogelijkheden bieden.

logo_bk_liggend_def
T-100_0016
F-IMG_3565