Dreumesgroep

Bij De Kroost gaan de kinderen normaal gesproken met anderhalf jaar van de babygroep naar de peutergroep. Kinderen zijn vaak met deze leeftijd toe aan nieuw spel en nieuwe uitdagingen. We hebben gemerkt dat de overgang naar de peutergroep voor veel kinderen ook best een grote verandering is. We zien dat dreumesen (1,5 tot 2,5 jaar) naast nieuwe uitdagingen ook nog steeds rust en geborgenheid nodig hebben. Peuters hebben behoefte aan meer speelruimte en echte peuteractiviteiten. Deze twee wensen zijn niet altijd goed te combineren.

Gedurende een aantal jaren hebben we op De Kroost op allerlei manieren vorm gegeven aan betere opvang voor dreumesen in de peutergroep. In overleg met de Oudercommissie en het bestuur is medio 2015 besloten om één van de peutergroepen in te richten als echte dreumesgroep. De overgang vanuit de babygroep is dan minder groot en de ruimte en het dagritme sluiten meer aan bij wat kinderen op deze leeftijd nodig hebben. De twee peutergroepen worden een echte peutergroep met kinderen vanaf 2,5 jaar. Zodoende kunnen we deze leeftijdsgroep meer peuterspel aanbieden en een overstap naar het basisonderwijs voorbereiden.

Kijkend naar de drie peutergroepen komt de groep van de Bloemenkinderen het meest in aanmerking om een dreumesgroep te worden. De groep ligt direct naast de babygroep Sterrenkinderen en de tuin van de Bloemenkinderen ligt het meest beschut. Het besluit om over te gaan naar een dreumesgroep is samen met het team genomen en de leidsters zijn erg voorstander van deze verandering omdat het pedagogisch meer mogelijkheden biedt. De leidsters kunnen zich nu meer op één leeftijdsgroep richten, en zo meer tegemoet komen aan de behoeftes van deze leeftijd.

De overgang bij de Bloemenkinderen van peutergroep naar dreumesgroep zal geleidelijk gaan. Kinderen ouder dan 2,5 jaar gaan voortaan naar één van de beide peutergroepen Elfenkinderen en Kabouterkinderen. In de overgangsfase kijken we per kind wat het beste is: overstappen naar één van de twee peutergroepen of tot vier jaar bij de Bloemenkinderen blijven.

De leidsters zullen met alle ouders van wie hun kind in aanmerking komt om naar één van de andere peutergroepen over te stappen, contact opnemen. Samen zal gekeken worden wat een goede keuze is.

Afhankelijk van het aantal pedagogisch medewerkers in de groep is er plaats voor 11-16 kinderen.

Kennismaken?

Wilt u zelf de sfeer komen proeven en nog meer horen over onze werkwijze en visie? U bent van harte welkom voor een vrijblijvende kennismaking! Afspraak voor een informatiegesprek!

Hele- en halve dagopvang

Wij denken graag met u mee! Neem vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden rondom de opvang.

Mail naar info@dekroost.nl voor meer informatie.