Contacten met ouders

De betrokkenheid van ouders is een belangrijk onderdeel van de opvang aan kinderen. Juist doordat ouders afwezig zijn, is het voor kinderen van belang te voelen dat hun ouders ze met een gerust gevoel hebben achter gelaten op De Kroost.

Het contact tussen ouders en pedagogisch medewerkers vormt de brug tussen De Kroost en de thuissituatie. Pedagogisch medewerkers proberen om zowel bij het brengen als bij het halen tijd te maken voor een kort moment van overdracht over de dag en over wat het kind heeft mee gemaakt.

Op de babygroep wordt elke dag in het schriftje geschreven. Dit nemen ouders mee naar huis en kunnen voor de pedagogisch medewerkers noteren hoe het thuis is geweest.

F-IMG_0462