Voorbeeldfunctie

De pedagogisch medewerker heeft een duidelijke voorbeeldfunctie. Wat kinderen de eerste 7 jaar leren, leren zij vooral door (zowel innerlijk als uiterlijk) na te doen. De pedagogisch medewerker is bewust of onbewust middelpunt in gewoontevorming, gedrag en bezigheden. Opvoeden vanuit het (nabootsenswaardige) voorbeeld schept een grote verantwoordelijkheid voor de pedagogisch medewerker.

In de BSO dragen pedagogisch medewerkers een voorbeeldfunctie in hun verhouding tot de wereld. Kinderen in de tweede 7-jaarsfase zoeken voorbeelden tegen wie ze op kunnen kijken om wat zij van de wereld weten en wat zij goed kunnen.

Het werken met kinderen brengt hoe dan ook met zich mee dat de pedagogisch medewerker ook werkt aan de eigen ontwikkeling.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Kinderen brengen relatief veel tijd door in de kinderopvang in een leeftijdsfase die zeer vormend is. In de kinderopvang werken we mee aan een gezonde en vruchtbare basis voor het verdere leven. Hoe steviger de basis, hoe beter een kind later zijn weg in het leven zal vinden en zijn unieke bijdrage aan de maatschappij zal kunnen leveren. Het werk in de kinderopvang is dus werken aan de toekomst!

Duurzaam ondernemerschap is ook een verantwoordelijkheid die wij voelen voor de kinderen. De aarde moet voor hen nog langer mee. Dit uit zich ondermeer in milieubewuste keuzes bij huisvesting, inkoop en beleid.

We kiezen bewust voor natuurlijk: biologisch(e) (dynamische) voeding en natuurlijke verzorgingsproducten zijn gezonder voor mens en aarde.

rode-regenjas