Kinderdagverblijf De Kroost

De Kroost is een zelfstandig antroposofisch kinderdagverblijf in Zeist met een stichtingsvorm. Het bestuur bestaat momenteel uit 7 personen en wordt gevormd door vrijwilligers.

De leidinggevende draagt zorg voor de organisatie, het team en de dagelijkse gang van zaken. Het team wordt gevormd door pedagogisch medewerkers, stagiaires en vrijwilligers.

De pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerd, hebben kennis van de antroposofische pedagogie en zijn zeer betrokken bij de zorg voor de kinderen.

E-IMG_1877