Betrokken ouders

Ouders zijn een belangrijk onderdeel van kwalitatieve kinderopvang. Een goede relatie tussen ouder en pedagogisch medewerker is van grote waarde voor het kind. Die voelt dan de samenhang en kan zich daar veilig in voelen.

De inzet en interesse van ouders is daarbij van belang. De Kroost nodigt ouders uit om samen met de kinderen verschillende jaarfeesten mee te vieren en in het voorjaar mee te helpen bij een tuindag. Jaarlijks zijn er oudergesprekken over de ontwikkeling van het kind en hoe het kind ervaren wordt door de ouders en de pedagogisch medewerkers bij De Kroost. Als ouders behoefte aan meer momenten om in alle rust over hun kind en de opvang bij De Kroost te praten, is dat altijd mogelijk.

Ook zijn ouders welkom om een ochtend in de groep aanwezig te zijn zodat zij een indruk kunnen krijgen van wat hun kind meemaakt op De Kroost.

st-jan
tuinman