Vaste pedagogisch medewerkers en invalkrachten

Vanuit pedagogisch oogpunt streven wij ernaar zoveel mogelijk vaste gezichten op vaste dagen in te roosteren. De pedagogisch medewerkers werken volgens een basisrooster waarin ieder vaste dagen in de week aanwezig is. Het basisrooster hangt op het prikbord in de hal.

Af en toe zijn pedagogisch medewerkers afwezig door ziekte, vakantie of vrije dagen. Beleid van de Kroost is dat maar één pedagogisch medewerker per groep vrij kan nemen zodat altijd een vertrouwd en bekend gezicht voor de kinderen aanwezig is.

Wanneer iemand ziek is of vrij heeft proberen wij zo veel mogelijk een vaste invalkracht in te roosteren. Voordeel van vaste invalkrachten is dat zij al bekend zijn met de werkwijze van de Kroost en na verloop van tijd de kinderen leren kennen.

Door vakantie en ziekte kan de situatie ontstaan dat de beide pedagogisch medewerkers op de groep afwezig zijn. Vooral bij de babygroep proberen de andere vaste pedagogisch medewerkers dan voor elkaar in te vallen. Als dit niet lukt, zal de situatie ontstaan dat er wel gediplomeerde invalkrachten zijn maar dat er voor de kinderen geen vertrouwd en bekend gezicht op de Kroost aanwezig is.

prentenboek