Vaste gezichten, vaste dagencombinaties

Bekend is dat kinderen in de kinderopvang baat hebben bij vaste en vertrouwde pedagogisch medewerkers. Lange openingstijden en flexibele opvang sluit aan bij de vraag van ouders maar niet bij die van het jonge kind. Zij kunnen zich alleen dan optimaal ontwikkelen als zij zich veilig en vertrouwd voelen. Zij hebben geen boodschap aan wisselende diensten of centrale opvang. Binnen de kinderopvang wordt dit probleem onderkend. Een mogelijke oplossing ligt niet alleen bij de kinderopvangorganisaties maar ook bij ouders en werkgevers.

Su’en Kwok (gezinspedagoog) en Liesbeth Schreuder (ontwikkelingspsycholoog) zijn beide werkzaam bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Zij beschrijven in hun boek ‘Fijn je weer te zien’ over het belang van stabiele groepen in kinderdagverblijven:

‘Stabiele groepen zijn een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van kinderdagverblijven. Als de kinderen zo veel mogelijk in dezelfde groep zitten krijgen ze de kans om vertrouwde relaties en vriendschappen op te bouwen. Het creëren van stabiele groepen in kinderdagverblijven is echter niet zo makkelijk, vooral door het vele parttime gebruik van de kinderopvang.’

Omdat we bij De Kroost het belang van stabiele groepen vanuit onze visie onderschrijven, hebben we gezocht naar een oplossing en hebben er voor gekozen om met vaste dagencombinaties te werken. Dit geeft de rust en vertrouwdheid waar kinderen behoefte aan hebben.

Dit is mogelijk doordat De Kroost samen met ouders kiezen voor het belang van het kind.

Alle pedagogisch medewerkers bij De Kroost werken in vaste dagencombinaties. Als ouders kiezen voor een van de dagencombinaties dan hebben zij tijdens de opvangdagen ten minste 1 pedagogisch medewerker als vast gezicht. 80% van de kinderen bij De Kroost komt in een vaste dagencombinatie. Ouders kunnen daarnaast ook voor een dagencombinatie kiezen die geheel bij de vraag van hun werk aansluit. Zolang er plek is kunnen ouders zelf kiezen welke dagen zij opvang willen maar veel ouders ervaren de voordelen van de vaste dagencombinaties en zijn hier erg tevreden mee.

Voor 3 dagen zijn de volgende vaste dagencombinaties mogelijk:

maandag dinsdag donderdag
maandag woensdag vrijdag

Voor 2 dagen zijn de volgende vaste dagencombinaties mogelijk:

maandag woensdag
maandag vrijdag
maandag donderdag
dinsdag donderdag
woensdag vrijdag

Als u kind op een van deze dagencombinaties is geplaatst, heeft uw kind een vaste pedagogisch medewerker die voor u en uw kind het vertrouwde aanspreekpunt is en uw kind in zijn of haar ontwikkeling volgt.

Kinderen kunnen net als bij andere kinderdagverblijven ook buiten deze vaste dagencombinaties bij De Kroost terecht.

pindas-rijgen