Stagiaires

Wij bieden stagiaires de mogelijkheid aan om bij ons het vak van pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf te leren. Onze voorkeur gaat er naar uit dat stagiaires langere tijd blijven.

Stagiaires werken niet zelfstandig met kinderen en worden begeleid door één van de vaste pedagogisch medewerkers. De stagiaires hebben toestemming om in overleg met pedagogisch medewerkers op de groep opdrachten van hun opleiding te doen of kinderen te observeren.

foto Jorine 2012-06