Slapen en inbakeren

Slapen is het belangrijkste rustmoment in de dag. Het biedt de mogelijk om alle indrukken die een kind heeft opgedaan te verwerken. Daarnaast vindt tijdens de slaap de groei van het lichaam plaats.

Om goed te kunnen slapen moet het kind zich kunnen overgeven aan de slaap. Het moet zich veilig en vertrouwd voelen. Zo wordt op De Kroost het slapen gaan altijd begeleid met een vast ritueel en met liedjes. Ook slapen de kinderen, op de dagen dat zij op De Kroost aanwezig zijn, zo veel mogelijk in eenzelfde bedje. Verder krijgen ze hun eigen pyjamaatje en slaapzak aan.

In overleg met ouders kunnen baby’s worden ingebakerd.

Kinderen worden altijd op hun rug te slapen gelegd. Indien ouders willen dat hun kind op de buik slaapt, dienen zij dit aan te geven op het toestemmingsformulier over slapen.

slapen-inbakenen