Respect, eerbied en dankbaarheid

Als een kind volwassenen respectvol met de omringende wereld ziet omgaan, leert een kind zijn eerbiedskrachten ontwikkelen. Het ‘in de eigen waarde laten’ van mensen, dieren, planten en dingen wordt door de pedagogisch medewerkers in hun dagelijkse bezigheden geoefend. Er doen zich tijdens een dag steeds weer gelegenheden voor om verwonderd te zijn, met eerbied en aandacht naar iets te kijken; een spin die naar binnen is gekropen, de geur van pas gebakken brood, sneeuwvlokjes die naar beneden dwarrelen. Op die manier kun je dankbaar zijn voor wat het leven te bieden heeft. Dit gevoel wordt door de kinderen ervaren en er kan zich een eigen gevoel van dankbaarheid ontwikkelen.

zonnebloem