Relatie kind en pedagogisch medewerker

Een goede relatie tussen kind en pedagogisch medewerker ligt aan de basis van kwalitatief goede opvang. Elk kind heeft hechtingsfiguren in zijn leven nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Er kunnen naast de ouders meerdere personen zijn waaraan het kind zich gaat hechten, bijvoorbeeld de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.Bij De Kroost werken pedagogisch medewerkers daarom zoveel mogelijk op vaste dagen zodat de kinderen vertrouwd raken met de pedagogisch medewerkers die voor hen zorgen en een hechte relatie kunnen opbouwen.

Vanuit deze hechte relatie met de pedagogisch medewerkers ervaart het kind de veilige basis die nodig is om op eigen houtje dingen te durven ondernemen. Als het kind zich niet prettig voelt, kan het terugvallen op deze persoon. De pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van de betekenis van deze relatie en gaan hier zorgvuldig mee om.

Daarnaast proberen de pedagogisch medewerkers door middel van hun eigen gedrag het kind te laten merken dat:

  • zijn aanwezigheid op prijs gesteld wordt;
  • elkaars eigenheid gerespecteerd wordt;
  • er vertrouwen is in elkaar;
  • er vriendelijk met elkaar wordt omgegaan;
  • er rekening gehouden wordt met elkaar;
  • geprobeerd wordt elkaar te begrijpen.
op-schoot