Ontwikkeling van kinderen

De ontwikkeling van het individuele kind voldoet zelden aan normen en schema’s. Soms verloopt de ontwikkeling grillig, soms geleidelijk maar komt ook vaak in een stroomversnelling. Het is de kunst om te zien dat een kind zijn eigen tempo kiest en wanneer een kind belemmeringen ervaart en waar het hulp en stimulans nodig heeft.

Door een kind goed te observeren en aan te bieden wat het nodig heeft, kan een kind zich ontwikkelen naar zijn mogelijkheden en opgroeien op een wijze die past bij de eigenheid van een kind.

Op De Kroost wordt een observatie-volgsysteem gebruikt waarmee de ontwikkeling van kinderen regelmatig en zorgvuldig door pedagogisch medewerkers wordt geobserveerd. Hierdoor kunnen pedagogisch medewerkers vroegtijdig mogelijke achterstandproblematiek signaleren en dit communiceren met de ouders.

Tevens biedt een observatie-volgsysteem de mogelijkheid om een overdracht te schrijven voor de basisschool.

E-IMG_3543