Kennismaking

Wanneer een kind op De Kroost is geplaatst, vindt ongeveer 4 weken voor de ingangsdatum een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek maken ouders kennis met de pedagogisch medewerkers bij wie hun kind in de groep komt.

Ouders krijgen informatie over de organisatie en over de werkwijze in de groep. Voor de pedagogisch medewerkers is dit het moment waarop zij het kind kunnen ontmoeten en van de ouders meer kunnen horen over de eigenschappen, gewoontes en ontwikkeling van het kind.

Daarnaast kunnen ouders vertellen over wat zij belangrijk vinden in de verzorging van hun kind.

K-IMG_1002