Jaarfeesten

Het ritme in het jaar kunnen de kinderen meebeleven door middel van de jaarfeesten. Deze zijn sterk verbonden met de seizoenen. De jaarfeesten gaan terug op eeuwenoude tradities. Vaak hebben ze een christelijke naam en invulling gekregen, maar stammen ze uit een vroegere cultuur. Het St. Jansfeest op 24 juni valt samen met de zonnewende, de langste dag van het jaar en het moment waarop de dagen weer korter gaan worden. Kerstmis verwijst naar het midwinterfeest, de kortste dag van het jaar en de geboorte van het licht.

De jaarfeesten die op De Kroost worden gevierd, komen op een eenvoudige manier tot uitdrukking in liedjes, verhalen en spelletjes. De pedagogisch medewerkers proberen de kinderen een sfeer mee te geven die past bij elk jaarfeest. In de groepsruimte staat een ‘seizoentafel’ waar samen met de kinderen naar gekeken wordt. Afhankelijk van het seizoen dragen de kinderen hun steentje (bijv. kastanje) aan de ‘seizoentafel’ bij.

Het feest beperkt zich niet tot die ene dag maar strekt zich uit over weken van voorbereiden en na-beleven. Het ene feest wordt uitgebreider gevierd dan het ander.
De jaarfeesten zijn:

 

Driekoningen 6 januari
Maria Lichtmis 2 februari
Carnaval in de week voor Aswoensdag (= 40 dagen voor Pasen)
Palmpasen zondag voor Pasen
Pasen de zondag en maandag volgend op de eerste volle maan na het begin van de lente
Pinksteren 50 dagen na Pasen
Sint Jan 24 juni
Michael 29 september
Sint Maarten 11 november
Advent 4 zondagen voor Kerst
Sint Nicolaas 5 december
Kerstmis 25 en 26 december

 

 

F-Kopie-van-IMG_1179