Praktische informatie

rustig rijden en parkeren

In de voormalige weilanden van boerderij De Kroost is woonwijk Crosestein gebouwd. De Kroost ligt daarmee midden in een woonwijk. Parkeren is mogelijk zoals aangegeven op het meegestuurde plattegrond. Belangrijk daarbij is dat we zo veel mogelijk proberen om geen overlast te veroorzaken voor bewoners rond De Kroost.

  • Hek van de tuin en deur van de hal na gebruik altijd weer goed sluiten.
  • Plaats autostoeltjes en dergelijke niet voor deuren die dienst doen als branduitgang. Zorg dat de hal en de gang bij de slaapkamers van de Bloemenkinderen vrij gebruikt kan worden.

Overschoenen en slofjes

Kinderen spelen veel op de grond. Hygiëne is hierbij van belang. Bij het brengen en het halen van de kinderen komen veel ouders en kinderen van buiten naar binnen, meer dan in een gewone thuissituatie. Om er voor te zorgen dat de ruimtes schoon blijven, willen we alle ouders verzoeken overschoentjes te gebruiken. Verder willen we ouders vragen hun kind(eren) slofjes aan te doen.

Verschoning en reservekleding

Voor zowel de babygroep als de peutergroep vragen we aan ouders om als hun kind nog niet zindelijk is luiers mee te nemen. Voor de baby- en dreumesgroep zijn 5 luiers nodig en voor de peutergroep 4 luiers per dag. Daarnaast graag reserve kleding meegeven voor als een rompertje vies wordt of een trui nat wordt doordat bijvoorbeeld een glas sap om valt.

Laarzen, regenkleding en warme jas

Ook tijdens minder mooi weer spelen de peuters zo veel mogelijk twee keer per dag buiten. Wij vragen de ouders daarom laarzen, regenkleding en als het koud is een warme jas mee te geven. Om te voorkomen dat spullen kwijt raken: schrijf duidelijk de naam van het kind in laarzen, sloffen en jassen.

Mandje

Op De Kroost is voor ieder kind een eigen mandje met naam aanwezig. In dit mandje kunnen ouders de luiers, reservekleding en een knuffel stoppen.

Afbellen

Leidsters stellen zich in op de kinderen die gaan komen. Wanneer een kind niet komt, is het voor de leidsters belangrijk dit te weten. Daarnaast willen we zeker weten dat er niets iets gebeurd is met het kind. We vragen daarom ouders tussen 8.00 en 9.00 uur te bellen naar de groep en te melden als hun kind niet gaat komen. Als leidsters na 9.30 uur nog geen afmelding hebben, zullen zij zelf telefonisch contact zoeken om er zeker van te zijn dat een kind die dag afwezig hoort te zijn.

Brengen en halen

Kinderen kunnen tussen 7.45 en 9.00 uur worden gebracht en tussen 16.00 en 18.00 worden gehaald. In overleg met leidsters zijn hier andere afspraken over te maken.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kind tot het moment dat ouders aan de leidsters aangeven weg te gaan. Als ouders hun kind komen ophalen, nemen zij de verantwoordelijkheid weer over van De Kroost.

Kinderen kunnen alleen door iemand anders worden opgehaald als dit van te voren is doorgegeven aan de leidsters.

De Kroost is open tot 18.00 uur. Dit betekent dat leidsters alleen een overdracht kunnen doen over de dag als ouders voor 18.00 uur hun kind komen halen.

Is een kind na 18.00 uur nog niet opgehaald, moeten er twee leidsters in De Kroost aanwezig blijven om voor het kind te zorgen. Voor leidsters kan het erg vervelend zijn als onverwacht hun werkdag langer wordt. Daarom vragen we ouders dringend hun kind op tijd op te halen.

Bereikbaarheid ouders

Voor het geval een kind ziek wordt tijdens zijn verblijf op De Kroost of er sprake is van een calamiteit, moeten ouders altijd telefonisch bereikbaar zijn. Deze telefoonnummers moeten op de groep bij de leidsters bekend zijn. Wanneer ouders niet bereikbaar zijn, moet er een derde persoon gebeld kunnen worden.

Prikbord

Op de prikborden in de hal hangt informatie voor ouders.

Knuffels en speelgoed

Bij het kennismakingsgesprek krijgen kinderen in de babygroep een kroostpopje. Het is de bedoeling dat dit popje op De Kroost blijft in het mandje van het kind. Op die manier is er altijd een knuffel als het kind moe of verdrietig is.

In het mandje van het kind kan tijdens de dag ook een knuffel of speen van thuis worden bewaard. Het is verstandiger om geen speelgoed van thuis mee te nemen, dit kan kwijt raken of kapot gaan.

Spullen van thuis

De Kroost is niet verantwoordelijk voor kleding, speelgoed en andere dingen die van thuis zijn mee genomen en beschadigen of kwijt raken.

Snoep en traktaties

Ouders wordt verzocht de kinderen geen snoep mee te geven en er bij traktaties op te letten dat deze zo veel mogelijk suikervrij en zonder kleurstoffen zijn.

Roken

Zowel binnen in het gebouw als buiten op het terrein van De Kroost wordt niet gerookt.

E-IMG_3502